Hukuk Ekibimiz

Av. İlhan BAYTAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olan BAYTAN, 1977-1990 yılları arasında Ankara Barosuna kayıtlı olarak Serbest Avukatlık yapmış, 1990-2002 yılları arasında; önce Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, daha sonra Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde Baş Hukuk Müşaviri, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Danışmanı görevlerinde bulunmuş; Hazineden ve Kamu Bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığı ile Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı’nda “Bakan Danışmanı” görevlerini yapmıştır.

Asli görevlerinin yanı sıra 1993 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulan “Özelleştirme Özel İhtisas Komisyonu”nda; 2000 yılında T. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Emlak Bankasının “Özelleştirmeye Hazırlanması ve Yeniden Yapılandırılması Amacıyla Oluşturulan Komisyon” da Üye; çok sayıda kamu kuruluşunda da Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev yaptığı dönemde danışman seçimi ve özelleştirme uygulamalarına ilişkin çok sayıda ihale komisyonunda üye veya komisyon başkanı olarak görev yapmıştır.

Özelleştirme konulu bir çok panel, sempozyum ve konferansa konuşmacı olarak katılan BAYTAN’ın, ilk baskısı 1999 yılında,  genişletilmiş ve güncelleştirilmiş ikinci baskısı 2009 yılında yayınlanan ve kapsamı itibariyle alanında tek kaynak olan  “ÖZELLEŞTİRME HUKUKU ve UYGULAMALARI” adlı kitabı bulunmaktadır.

Av. Nihat Baytan

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İşletme Bölümü)nden 1970 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan BAYTAN, kamuda bulunduğu 1976 – 1999 yılları arasında Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Bakan Danışmanı görevleri ile bazı kamu kurumlarında yönetim kurulu üyesi,   denetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur.

Hukukçuluğunun yanı sıra  “Ekonomist” olan BAYTAN, 2002 yılında  Av. İlhan BAYTAN ve Av. Mehmet Tufan BAYTAN ile birleşerek oluşturdukları BAYTAN Hukuk Bürosu’nda mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

Av. Mehmet Tufan BAYTAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olan ve 1997 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetini sürdürmekte olan BAYTAN, turizm ve inşaat sektöründeki çok sayıda yerli ve yabancı firmaya hukuk ve yatırım danışmanlığı yapmıştır.

25 yıldır özellikle uluslararası firmalara ve Türkiye’nin en büyük Turizm,  İnşaat firmalarına Resmi Sözleşmeler, Adi sözleşmeler ve Sözlü sözleşmeler konularında danışmanlık ve süreç önderliği yapmıştır.

İSO kalite belgeli firmaların İSO formlarına uygun nitelikli personel yetiştirilmesi ile ilgili olarak şirket içi eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca Sivil Havacılık Hukuku uygulamalarında da çalışmalar yürütmüştür.

Yabancı Dil: İngilizce, Rusça

Av. Arb. Mesut KELEKÇİBAŞI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 tarihinden itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

Ceza Hukuku alanında Ankara Barosunca düzenlenen sertifika programına katılmış olup, ulusal ve uluslararası firmalara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

Yabancı Dil:  İngilizce

Av. Arb. Burcu KARAMAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak Baytan Hukuk Bürosunda çalışmakta olan KARAMAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Vergi Hukuku alanında Yüksek Lisansını yapmış olup, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü  Rekabet Hukuku alanında lisansüstü bir yıl süreli ihtisas sertifikasına sahiptir.

Yabancı Dil: Almanca, İngilizce

Av. Melike YILMAZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2020 yılında mezun oldu. 2021 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Baytan Hukuk Bürosu’nda çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak özel hukukun Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tüketici Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Haksız Fiil ve Tazminat Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar (Marka ve Patent Hukuku, Telif Hukuku) ile İcra ve İflas Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Yabancı Dil: İngilizce

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!