Anti-Damping & Gümrük Hukuku

Anti Damping

İhracatçıların ürünleri iç piyasaya göre daha düşük fiyatlarla satmaları uluslararası ticarette ‘haksız rekabet’ uygulaması olarak kabul edilmektedir. Anti-damping vergisine başvurulmasının temel amacı; ithal malların damping nedeniyle yerli üretim sektörünü haksız rekabetten korumak amacındadır. Damping kelimesinin anlamı, fiyatı düşürmek, ürünü piyasa ücretinin altına satmaktır. Anti-damping ise bu durumun karşıtı uygulamanın ismidir. Dampingin zararlarının veya zarar tehditlerinin ihtimalleri karşısında dampingin önlenmesini veya telafi edilmesini sağlamaktadır.

Anti Damping
Büromuz, başlıca uluslararası ticarette haksız uygulamalara karşı anti-damping soruşturmaları, sübvansiyonlar ve telafi edici vergi soruşturmaları, koruma soruşturmaları gibi geniş kapsamlı olarak her türlü önlemler hakkında hizmet vermektedir.

Gümrük Hukuku

Gümrük eşya ve malların ülkeden giriş ve çıkışının denetlenmesidir. Gümrük hukuku bu konu denetimin denetiminin düzgün yapılabilmesi için ortaya çıkmış bir hukuk türüdür. Toplumların birbirinden ayrı ama yine de bir bütün halinde yaşamaya başlamaları ve birbirleriyle etkileşimlerinin artması ile bu alanın önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Ticari ilişkilerde oluşabilecek gümrük ile alakalı konuların çözüm yolu ise gümrük hukuku ile sağlanmaktadır. Gümrük uyuşmazlıkları, özellikle gümrük ve kaçakçılık mevzuatı ile ilgili hükümler başta olmak üzere, idari yargı yetkisini içeren ve çözümü önemli bir hukuki uzmanlık gerektiren uyuşmazlık türleridir.

Gümrük Hukuku
Gümrük kanunlarının çok dağınık ve çeşitli olması, ithalat ve ihracat işlemlerinde uyuşmazlıkların sıklıkla meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Bu uyuşmazlıklara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale, mükelleflerin haklarını kaybetmelerine engel olmaktadır. Vergiye tabi müvekkilimizin hukuki haklarını en iyi şekilde savunmak nihai amacımızdır.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!