Sözleşmeler Hukuku

Ulusal ve uluslararası ticaretin artması ve gelişmesi ile birlikte sözleşmelerin önemi artmaya başlamıştır. İnsanlar arasındaki güvenin azalması ve problemlerin artması ile birlikte yazılı sözleşmeler toplumlarda büyük önem kazanmıştır. En az iki kişinin aralarında karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmasına sözleşme denir. Sözleşmelerde kural gereği en az bir alacaklı ve birde en az borçlu bulunur. Tabi bu sayılar daha fazla olabilir. Sözleşme tarafları kendi istedikleri gibi sözleşmeyi düzenleme hakkına sahip olsa bile kanunun emredici hükümlerine karşı düzenleme yapılamaz.

İdare Hukuku

Kişilerin kendi hak ve özgürlüklerini koruyabilmesi için hukuka ve yasalara ihtiyaç vardır. Sözleşmeler hukuku sayesinde bu alanda oluşabilecek problemlere karşı kişilerin kendi haklarını savunabilmesini sağlamaktadır. Sözleşmelerin feshi, iptali, geçersizliği, sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi, karşı taraftan talep edilebilecek olan haklar gibi konular bu alanın kapsamındadır.

Baytan Hukuk Bürosu olarak bu alanda en geniş kapsamlı desteği sunuyoruz. Alanında uzun yıllar deneyimli ve başarılı avukatlarımız ile müvekkillerimize kaliteli bir hizmet vermekteyiz.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!