Ceza Hukuku

Geçmişten günümüze toplumun gelişmesi ile birlikte hayatın düzenini ve eşitliğini sağlayan hukuk kuralları gelişmektedir. İnsanların sosyal bir varlık olması nedeniyle düzen için hukuki kurallara ihtiyacımız olmaktadır. Diğer hukuk kuralları gibi Ceza Hukuku bu alanda oluşabilecek problemler için kişinin hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini veya çevre gibi faktörleri yasal açıdan koruma altına almaktadır. Kısacası, toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir.

Suç ve ceza kavramlarını incelemekte olan Ceza Hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel Ceza Hukuku, hukuku düzenleyen genel ilkeler, maddi ve manevi unsurlarıyla suç kavramı, ceza ve suç kavramlarının tanımı, cezayı ve suçu ortadan kaldıran veya azaltan nedenler, içtima, iştirak ve teşebbüs gibi suçlar için geçerli olan tüm kavram ve ilkeleri oluşturur. Özel Ceza Hukuku ise ceza kanuna göre suç olan eylem ve davranışlar, bu davranışların birbiri arasında tasnifi, suç olma nedenleri, kapsamı ve sınırları ile birbirinden ayıran yönleri için yasada görülen cezalar ve diğer tedbirlerdir.

Ceza Hukuku

Haksızlık durumu olarak suçun üç unsuru bulunmaktadır.

  •         Maddi Unsur
  •         Manevi Unsur
  •         Hukuka Aykırılık Unsuru
Baytan Hukuk Bürosu olarak müvekkilimize ceza hukuku kapsamında yaşadıkları veya yaşayabilecekleri sıkıntılar için hukuki destek sunuyoruz. Alanında uzun yıllar deneyimli ve başarılı avukatlarımız ile müvekkillerimize kaliteli bir hizmet vermekteyiz.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!