Ticaret ve Tahkim Departmanı

Esra BAYAR
  • 1980 Ankara doğumlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu
  • Fidic sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, Uluslararası tahkim sözleşmelerinden doğam uyuşmazlıklar ve Tahkim
  • Ticari ve sözleşmesel konuların müzakeresi ve çözümü konusunda deneyim.
  • Güçlü sözleşme ve ticari zeka
  • İnşaat alt sözleşmelerinin geliştirilmesi, müzakere edilmesi ve yönetilmesi konusunda deneyim
  • 18 yıl tecrübe