İmar Hukuku

İmar hukuku geniş ve kapsamlı bir konudur. Kısaca, herhangi bir arsa veya arazi üzerinde inşa edilmesi planlanan özel veya resmi yerleşim yerlerinin amacına ve türüne göre hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düzenleyen kuralları içermektedir. İmar, çok yönlü bir iştir ve yalnızca mimariye veya inşaat mühendisliğine bırakılması uygun olmaz. Bu alanda, imarın çok yönlülüğü hakkında hukuki anlamda destek almak büyük önem arz etmektedir.

Gayrimenkul & Kira Hukuku

İmar Hukukunun kapsadığı konular;

  • İmar Planlamaları
  • İmar Uygulamaları
  • Yapı Ruhsatı ve Fenni Sorumluluk (Mühürleme-yıkım ve para cezaları),
  • Kamulaştırma,
  • Eski eser (Korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları),
  • Yargılama Usulüdür.

İmar Hukuku, mülkiyet hakkı düzenlemeleri nedeniyle Medeni Hukuk ile önemli bir bağ vardır. İmar hukuku, bireylerin ve toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel ve siyasi açıdan gelişmesi, imar ve inşa bağlamında doğa, tarih, kültür ve estetik değerlerin korunması açısından önemi oldukça fazladır.

Baytan Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize imar hukuku kapsamında geniş kapsamlı bir destek sağlamaktayız.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!