Sorumluluk Hukuku

Sorumluluk hukukunun temel amacı, uğranılan zararın tazmini ve bu tazminin kimlere ve ne kadar ödeneceğinin belirlenmesidir. Tazminat kararı verilmeden önce hasarın tam olarak netleştirilmesi önemlidir. Tazminat kararı verilmeden önce hasarın netleştirilmesi ve zarara neden olan fiilin gerçek failinin tespiti önemlidir. Sorumluluk hukuku, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, tedavi gideri zararı istemi, trafik sigortası ve trafik sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları gibi ve daha nice konu konusunu hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

Sorumluluk hukukunda kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu ve kusura dayanmayan sebep sorumluluğu olarak iki temel sorumluluk belirlenmiştir. Günlük yaşamda bile karşılaşabileceğiniz problemler sorumluluk hukukunun kapsamına olabilmektedir.

Baytan Hukuk Bürosu olarak, sorumluluk hukuku kapsamında geniş kapsamlı profesyonel destek sağlamaktayız.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!