İdare Hukuku

Anayasada temeli belirlenen İdare Hukuku, kamu kurumları ve kuruluşlarının yapısını, işleyişini, örgütlenmesini ve bu ilişkilerin incelenmesi ve düzenlenmesi ile ilgilenen hukuk dalı olarak bilinir. Bu branş içinde, düzenleyici idare tarafından gerçekleştirilen ve söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olarak gönderilmesine ilişkin gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendiren düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olacaktır. Tutarsızlıkların giderilmesi için dava ve taleplerin devlet yetkili makamlarına iletilmesi gerekmektedir. Hukuk Büromuzda idare hukuku konusunda her türlü hizmet verilmektedir.

İdare Hukuku

Özel ve tüzel kişiler (özel şirketler, dernekler ve vakıflar) idare hukuku kapsamında incelenmez. Bu alanda en önemli konu kamu faydası sağlamaktır. Yeni bir hukuk dalı olan idare hukuku alt dallara ayrılmaktadır. Bu alt dallar çeşitli alanları kapsamaktadır ve hukuka uygun faaliyet sürdürmeyi amaçlar. İdare hukukunun alt dalları: imar, ihale, regülasyon, idari sözleşmeler, statü hukuku, idari yaptırımlar, idari yargılama usulüdür. Statü hukuku, memur hukuku olarakta bilinen bir alt daldır. İdari yargı konusunda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, tam yargı davası, iptal davası ve idari sözleşmelerden oluşan davalardır. Hukuki danışmanlık gerektiren bu tür davalarda alanında yetenekli ve güvenilir bir ekip ile müvekkilimize kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. 

Hukuk Büromuzda idare hukuku konusunda her türlü hizmet verilmektedir.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!