Baytan Hukuk

Uluslararası Servet Yönetimi

Uluslararası Servet Yönetimi Gelişen ve değişen dünya üzerinde servet yönetimi büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu alanda regülasyon, risk yönetimi, uyum, vergileme ve raporlama gibi konular giderek daha sıkı kurallara bağlanmaktadır. Yatırımcıların daha kolay ve güvenilir hizmet ihtiyacı ile bu alanda danışmanlık hizmeti önemli bir noktaya gelmektedir. Yatırımcıların, güçlü rekabet ortamında alternatif varlık sınıflarına ve yatırım araçlarına, portföylerinin profesyonel bir biçimde yönetilmesine ve yatırım gibi konulara...

Baytan Hukuk

Uluslararası Şirket Yapılandırması

Uluslararası Şirket Yapılandırması Şirketleri yeniden yapılandırmanın birçok amacı vardır. Bu hedefler arasında; yoğunlaşan rekabete cevap vermek, yöneticiler ve ortaklar arasındaki temsil problemlerini azaltmak ve varlıkları daha etkin kullanılabilecek alanlara  yönlendirmek gibi amaçlar yer almaktadır. Şirketler finansal zorluklar nedeniyle yeniden yapılanırken, nakit akışını iyileştirmenin ve verimliliği artırmanın yollarını kullanarak sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Önemli bir sorun olan ödeme baskısını ortadan...

Baytan Hukuk

Uluslararası Bilgi Değişimi

Uluslararası Bilgi Değişimi Vergilemede uluslararası bilgi değişimi, vergide kayıp veya kaçağını önlemek üzere hesaplanacak olan vergi ile alakalı bir devlet vergi dairesinden başka bir devlet vergi dairesine bilgi aktarımıdır. Devletlerin tek başlarına vergilendirmede bilgi ihtiyaçlarını karşılayamaması dolayısıyla bilgi değişimi konusu büyük önem kazanmıştır. Bu bilgi değişiminin temel amaçları, ödenmesi gereken verginin doğru tespiti, vergi şeffaflığının sağlanması, vergi eşitsizliğinin giderilmesi, haksız vergi...

Baytan Hukuk

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Sınırları içinde yabancıların gelirlerini vergilendirmek isteyen bir ülke ile kendi ülkesinde yaşayıp başka ülkelerde gelir elde edenlerin gelirlerini vergilendirmek isteyen bir ülke arasındaki vergi sorununa çifte vergilendirme sorunu denir. Çifte vergilendirme yüzünden ülkeler arasında vergilendirmede eşitlik durumu bozulmaktadır. Dünya ülkeleri arasında bir vergi anlaşmaları ağı oluşturulmuştur. Bu amaçla birçok ülkede ve ülkemizde vergi anlaşmaları imzalandı ve yürürlüğe konuldu....