Baytan Hukuk

Avrupa Birliği Vergi Hukuku Ve Uygulamaları

Avrupa Birliği Vergi Hukuku Ülkemizde ve dünyada kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ulusal vazgeçilmez bir araç olan vergi, tasarruf, ekonomik büyümenin teşviki ve gelir dağılımının ayarlanması gibi diğer sosyal ve ekonomik amaçlar için de bir araç olarak kullanılmaktadır. Vergilendirme doğrudan veya dolaylı olarak toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. AB kararları ile doğrudan ve dolaylı vergi uygulamaları Kâr payından alınan stopaj vergisi Farklı üye ülkelerde bulunan şirketlerin vergilendirilmesi (Cross-border...

OECD BEPS

OECD BEPS

OECD BEPS Son ekonomik kriz, birçok ülkeyi ve vergi dairelerini yeni gelir kaynakları aramaya yöneltti. Benzer şekilde, çok uluslu şirketler, dünya çapında yerleşik kurumsal yapılar ve vergi uygulamaları aracılığıyla, vergilendirmenin düşük olduğu veya hiç olmadığı ülke ve bölgelere kâr transfer etmek için yerel hukuk ve çifte vergilendirme anlaşmaları arasındaki farklılıklardan yararlanmak istemektedirler. Oluşan tepkiler yüzünden, G20 ve Avrupa Birliği Komisyonunun öncülüğünde kârın diğer ülkelere aktarılması sonucu çok...

Baytan Hukuk

Uluslararası Vergi

Uluslararası Vergi Uluslararası vergilendirmenin temel hedefi, insanların refahını maksimize etmeyi, vergi adaletini ve vergi yüklerinin hakkaniyetle paylaşılmasını, adalet ve verimliliğin sağlanmasıdır. Başlangıçta çifte vergilendirmeyi önlemek için oluşturulan "uluslararası vergilendirme", hızla uluslararası hukuk ve vergi hukukunun ortak bir alt alanını olarak gelişim göstermiştir. İç hukukta uluslararası boyutu olan vergi anlaşmaları ve düzenlemeleri, uluslararası vergilendirmenin kaynağıdır. Vergi anlaşmaları; vergi...

Baytan Hukuk

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Yönetim danışmanlığı hizmetimiz ile, şirket ve kuruluşlarda büyümeyi sağlamak, en üst düzeye çıkmak, değer kazandırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak, ticari ve mali yapısını geliştirmek gibi alanlarda yetkin bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Kurum ve şirketlerin kendi içlerinde çözemedikleri sorunlar ortaya çıktığında yönetim danışmanlığı hizmeti gerekmektedir. Bu tür danışmanlıkta temel olarak şirkete sistem kazandırmak amaçlanmaktadır. Yönetim danışmanlığı alanında verdiğimiz...

Baytan Hukuk

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı Baytan Hukuk Bürosu olarak, kurumların ilişkili kişi veya kurumlar ile olan işlemlerinde kullanılan yöntemlerin analiz edilmesine yönelik hizmetler vermekteyiz ve Mali İdare’ye sunulmak üzere yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaktayız. Paydaşlar ve kurumlar ile yapılan kurumsal işlemler, transfer fiyatlandırması yasalarına uygun olmalıdır, bu nedenle bu işlemlerin düzenli olarak analiz edilmesi ve kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir. Transfer fiyatlandırması...