Uluslararası Taşıma Hukuku

Denizyolu, karayolu ve ya hava yolu sayesinde bir ülkeden diğerine yapılan doğrudan veya transit taşımacılıkta oluşabilecek olan problemler için oluşturulan kuralları uluslararası taşıma hukuku kapsamaktadır. Devletlerin hukuk kuralları farklılıkları, ulusal taşıma konusunda problemlere sebebiyet vermektedir.

Uluslararası taşıma hukukunu temel olarak eşya ve yolcu taşınması olarak ikiye ayırabiliriz. Globalleşen dünya ile birlikte değişen ve gelişen hukuki yöntemler bireylerin ve devletlerin yararına sonuçlar vermektedir. Sınır ötesi ürün alım satımı, gümrük problemleri gibi her türlü alanda geniş kapsamlı olarak uzman ekibimiz ile hizmet imkanı sunmaktayız.

Uluslararası Taşıma Hukuku

Uluslararası taşıma hukukunda sıklıkla başvurulan yöntemler;

  •         Havayolu ile yapılan taşımacılıklarda Montreal sözleşmesi,
  •         Demiryolu ile yapılan taşımacılıklarda COTİF sözleşmesi,
  •         Karayolu ile yapılan taşımacılıklarda CMR sözleşmesi,
  •         Denizyolu ile yapılan taşımacılıklarda BM konvansiyonu dur.

Eşya taşımada tüm her yerde geçerli yazılı kurallar olmamasına rağmen Birleşmiş Milletler veya diğer bölgesel birlikler kendi üyelerine karşın belirli bağlayıcı kurallar oluşturmuşlardır.

Baytan Hukuk Bürosu olarak, alanında uzman avukatlarımız ile müvekkillerimiz yaşayabilecekleri uyuşmazlık veya sıkıntılara karşı başarılı bir şekilde temsil etmekteyiz.

Hukuksal Danışmana İhtiyacınız mı Var?

Bizimle iletişime geçin!